ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - Human Resources Office การจัดการความรู้ - Knowledge managementยžย‰ การประกันคุณภาพ - Quality Assurance กระดานสนทนา - Web Board มหาวิทยาลัยกรุงเทพž - Bangkok University
bangkok university building
สมัครงาน
สมัครขอรับทุนการศึกษา
Jobs for Native English Speakers
สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Human Resources Office - Bangkok University)
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02 407 3888  แฟกซ์ 02 407 3999  อีเมล buhr@bu.ac.th
วิทยาเขตรังสิต : เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 407 3888  แฟกซ์ 02 407 3999  อีเมล buhr@bu.ac.th
Copyright ©2008, Human Resources All rights reserved