ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - Human Resources Office การจัดการความรู้ - Knowledge managementยžย‰ การประกันคุณภาพ - Quality Assurance กระดานสนทนา - Web Board มหาวิทยาลัยกรุงเทพž - Bangkok University
ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ_90-2554 ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์ผู้เกษียณอายุ รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการ คู่มือประกันชีวิตและประกันสุภาพกลุ่ม
newpersonel
ebook_a ebook_s
C+E(TH) C+E(EN)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยใต้) ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2350-3500 ต่อ 1813 – 1817 , 1819 , 1523 สายตรง 0-2350-3623 โทรสาร 0-2240-1516 , 0-2249-6274
วิทยาเขตรังสิต : เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2810 , 2811 โทรสาร 0-2516-8553
Copyright ©2008, Human Resources All rights reserved